Stichting Wijkpost de Schakel, Kolonel Verveerstraat 74, 1411 VE  NAARDEN, 035 - 694 47 42
naar de website van de wijkpost...
&

 
HET REPAIRCAFÉ IN 2018:
3 februari, 7 april, 2 juni, 6 oktober & 1 december.
eerstvolgend repaircafé:
zaterdag 1 december 
van 10.00 tot 12.30 uur